ETKİNLİK

PAZARLAMA STRATEJİLERİNİ YÖNETEBİLME

Türkiye - İstanbul

online

Konu

Eğitim - Dijital Dönüşüm

Etkinlik Tarihi

21.01.2022 17:00 - 21.01.2022 18:00

Etkinlik İçeriği

Ürün stratejisi belirleme, hizmet tasarlama ve yönetme, fiyatlandırma stratejileri ve programları geliştirme, bütünleşmiş pazarlama kanallarını yönetme, Kitle iletişimini yönetme: reklam, satış promosyonları, deneyimler ve uzun dönemli bütünsel bir pazarlama organizasyonunu yönetmeyi ele almaktadır.