ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), e-ticaret yapan işletmelerin kayıt altında olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda, bir işletmenin ETBİS’e kayıtlı olması ve internet sitesinde ETBİS karekodun bulunması, bu işletmenin sadece mevzuat çerçevesinde gerekli yükümlülükleri yerine getirdiğini göstermektedir.

Bir işletmenin ETBİS’e kayıtlı olması ve internet sitesinde ETBİS karekodun bulunması, bu işletmenin ve alışveriş web sitesinin güvenli olduğunu ve hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmadığını/bulunmayacağını GARANTİ ETMEZ.

Önemle duyurulur

yayin.psikoterapi.com

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

ASMALI MESCİT MAH. İSTİKLAL CAD. NO:120 DAİRE:42 BEYOĞLU İstanbul - Türkiye

Genel Bilgiler

Mersis No: 0733035041800015

Vergi No: 7330******

İşletme Adı: PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

ETBİS’e Kayıt Tarihi: 15.01.2024

İşletme Türü: LİMİTED ŞİRKET

* Bilindiği üzere, şahıs şirketlerinde 26274 sayı ve 29.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Numarası Tebliği uyarınca, TC Kimlik Numarası (VKN) olarak kullanılmaktadır.

İlgili şirketler için ETBİS'te Vergi Kimlik Numarası (VKN) olarak gösterilen TC Kimlik Numaraları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri uyarınca maskelenerek yayımlanmaktadır.

Hakkında

Ana içeriğe git Psikoterapi Enstitüsü KURULUŞ : 2005 KURUCU : Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ Psikoterapi Enstitüsü Broşür (Türkçe) indir Psikoterapi Enstitüsü Tüzük (Türkçe) indir AMAÇ : Psikoterapi Enstitüsü’nün amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımların belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır. ETKİNLİKLER SAĞALTIM : Psikoterapi Enstitüsü, psikiyatrist, psikolog ve doktorlardan oluşan, farklı çalışma alanlarında uzmanlaşmış kadrosu ile psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Enstitü’nün profesyonel ruh sağlığındaki temel çalışma alanları şunlardır: o Anksiyete Bozuklukları o Cinsel İşlev Bozuklukları o Reaktif Duygudurum Bozuklukları o Somotoform Bozukluklar o Disosyatif Bozukluklar o Yeme Bozuklukları o Uyum Bozuklukları o Davranış Bozuklukları o Madde Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozuklukları o Dürtü Kontrol Bozuklukları o Kişilik Bozuklukları Enstitü, terapi çalışmalarını; danışana, danışanın sorunlarına ve danışanla birlikte yapılandırılan yüzeydeki sorunlar kadar, bu sorunlara zemin teşkil eden ana sorunlar üzerine odaklamakta ve bu nedenle de tek bir terapi yöntemini değil, birbirini tamamlayan bütüncül bir yaklaşımla farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanarak yürütmektedir. Psikoterapi çalışmaları temel olarak “bütüncül psikoterapi” bağlamında hücum, bireysel, grup, çift, çekirdek aile ve geleneksel aile (sülale) terapisi şeklindeki devam etmektedir. EĞİTİMLER : o Bütüncül Psikoterapi Eğitimleri : Öncelikli olarak ruh sağlığı alanında çalışan, ikincil olarak da sağlık sektöründe farklı alanlarda da olsa, hasta ilişkileri ve danışmanlık becerisi geliştirme ihtiyacı duyan profesyonellere yönelik olarak bütüncül psikoterapi kapsamında teorik – formülasyon – süpervizyon aşamalarını içeren 3 yıllık bir programdır. Program her ay 3 gün-30 saat üzerinden yapılandırılmıştır. BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ EĞİTİM İÇERİĞİ 1. AŞAMA: TEORİK (12 ay) Birinci aşama olan, teorik aşama; farklı psikotörapatik kuramları inceleyen ve birbirleri arasındaki benzer, farklı bakış açıları tartışarak bütüncül bir bağlamda değerlendiren ve temel kavramlar, yöntem ve stratejiler konusunda bilgileri içeren aşamadır. Bu aşamada incelenecek kuramlar aşağıda belirtilmiştir: Bütüncül Psikoterapiye Giriş İnsanın Biyolojik ve Psikolojik Yapısı İnsanın Psikoseksüel ve Psikotoplumsal Gelişim Evreleri Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar Betimleyici Kuram ve DSM IV Davranışçı ve Bilişsel Kuramları Dürtü Çatışma Kuramı Ego Psikolojisi Nesne İlişkileri Kuramı Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı Kendilik Kuramı Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar Zihinselleştirme Kuramı Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram İlişkisel Psikoterapi Aktarım Odaklı Psikoterapi Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Çift ve aile terapisi Grup Terapisi 2. AŞAMA : FORMÜLASYON (12 ay) Formülasyon aşaması, psikoterapi uygulamalarında, hasta ön görüşmeleri ve hasta bilgileri üzerinden, DSMIV deki hastalıklar ile kişilik bozuklukları bağlamında bütüncül perspektifte, hastanın formüle edilmesini, prognoz ve tedavi planı üzerine çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda üzerinde çalışılacak olan, DSM IVdeki psikiyatrik bozukluklar ve kişilik bozuklukları aşağıda sıralanmıştır. DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar Depresyon, Bipolar Bozukluk, Psikoz, Panik Bozukluk, Özgül fobi, Sosyal fobi, Obsesif kompulsif bozukluk, Travma sonrası stres bozukluğu, Akut stres bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Somatizasyon bozukluğu, Konversiyon bozukluğu, Ağrı bozukluğu, Hipokondriazis, Vücut dismorfik bozukluğu, Dissosiyatif amnezi, Dissosiyatif füg, Dissosiyatif kimlik bozukluğu, Depersonilazasyon, Cinsel istek bozukluğu, Cinsel uyarılma bozukluğu, Organ veya cinsel ağrı bozukluğu, Parafililer, Cinsel kimlik bozuklukları, Anoreksiya ve bulimia, Uyku bozuklukları (dissomnialar / parasomnialar) Dürtü kontrol bozuklukları (aralıklı patlayıcı bozukluk/ kleptomani / priomoni / patolojik kumar oynama /trikotillomani), Uyum bozuklukları ( depresyonlu tip, anksiyetli tip, karışık tip, davranış bozuklukları ile birlikte), İlişki sorunları (anne-baba-çocuk / kardeş / eş / kötüye kullanım ve ihmal sorunları) klinik ilgi odağı olabilecek sorunlar : tedaviye uyumsuzluk, temaruz, erişkin antisosyal davranışları, çocuk ve ergen antisosyal davranışları, sınırda entelektüel işlev, yaşla ilgili kognitif gerileme, yas, okul sorunları, mesleki sorunlar, kimlik sorunları, dinsel ve manevi sorunlar, yeni bir kültürden etkilenme sorunları, bir yaşam evresi sorunları Kişilik Bozuklukları Şizoid, Şizotipal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları Narsisistik Kişilik Bozukluğu

Mal ve Hizmetler

- Eğitim

- Kitap, Müzik, Film, Oyun

- Online Eğitim

Ödeme Türleri

- Banka kartı

- Havale / EFT

- Kapıda ödeme

- Kredi kartı